Niezależnie od tego, czy są to przejęcia firm czy ich fuzja, cała procedura musi zostać poprzedzona mniej lub bardziej dogłębną analizą przedsiębiorstwa.

Cele fuzji i przejęć

Przejęcia firm oraz fuzje przeprowadzane są przede wszystkim z nadzieją na przyspieszenie rozwoju, w oparciu przede wszystkim o:
-zewnętrzne źródła przychodów ze sprzedaży,
-bazy klientów,
-innowacyjności,
-kapitał marki.
Bardzo często główną przesłanką do wszczęcia postępowania mającego na celu realizację fuzji czy przejęcia jest wzrost konkurencyjności zarówno na rynku lokalnym, jak i krajowym czy globalnym. Dodatkowo wielu przedsiębiorców decydujących się na fuzje bądź przejęcia mają nadzieję na znaczące zmniejszenie kosztów związanych z prowadzeniem działalności, między innymi dzięki pozbyciu się mało efektywnych kosztowo struktur, zastępując je znacznie lepszymi, pochodzącymi od partnera biznesowego. Skuteczne i efektywne (pod warunkiem, że są przemyślane i odpowiednio wdrożone) fuzje i przejęcia pozwalają przede wszystkim na:
-podatkowe oszczędności,
-znaczące zwiększenie udziałów rynkowych,
-dywersyfikację znacznej części produktów,
-znacznie bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych przez przedsiębiorstwa zasobów,
-spadek ryzyka konkurencyjnego.

Pomoc specjalistów

Przy organizacji fuzji oraz przejęć firm bardzo często nieceniona staje się pomoc doradcy finansowego, który poza doświadczeniem posiada ogrom wiedzy, pozwalającej na przeprowadzenie danej procedury. Dodatkowo wykwalifikowany specjalista pomoże przy:
-przygotowaniu całej dokumentacji przedkontraktowej,
-negocjacjach pomiędzy stronami jeszcze przed popisaniem wiążącej je umowy,
-prowadzeniu audytu spółek przystępujących do przejęcia/fuzji,
-przygotowaniu projektu inwestycyjnej umowy,
-nadzorze nad bezpiecznym przebiegiem wszystkich transakcji, jakie nieodłącznie związane są z przeprowadzaniem fuzji bądź przejęcia firm,
-ustaleniu prawnych aspektów i procedury postępowania w całkowitej zgodzie z nimi po wszczęciu procesów związanych z fuzją lub przejęciem,
-finalizacji i ostatecznym rozliczeniu transakcji.
Przejęcia oraz fuzje to dość skomplikowany i niekiedy nieco długotrwały proces, który dobry doradca finansowy jest w stanie znacząco ułatwić. Przedsiębiorcy często nie są w stanie poradzić sobie z tym samodzielnie, więc takie wsparcie dla nich z pewnością będzie drogocenne.

Share: