Ciekawe

Wydruki w WMS – szybko, sprawnie, automatycznie

Każdy, kto miał przyjemność pracować na inwentaryzacji wie, że na koniec procesu zliczania wszystkich towarów znajdujących się w magazynie sporządza się raport. Definiuje on stan wybranych towarów, a także przedstawia braki i wylicza wszystkie sztuki nadmiarowe. Dzięki systemom WMS sporządzenie takiego dokumentu trwa kilkanaście minut.

Zadanie raportu

Dlaczego dany raport jest sporządzany w wersji papierowej? Chodzi o to, aby podmiot zlecający wykonanie inwentaryzacji mógł ocenić, jakie są autentyczne stany wybranych towarów. Na tej podstawie można dopiero kontynuować wszystkie procesy magazynowe, uwzględniając stany wyjściowe, które są opisywane w raporcie.

Funkcjonalny system WMS Logistyka to narzędzie IT, które – dzięki zbieraniu danych przez czytniki – może przesyłać dane wprost do głównego komputera magazynu. Co ważne, proces ten realizowany jest w czasie rzeczywistym! Oznacza to, że osoby monitorujące inwentaryzację, mogą analizować, jak znaczna część magazynu została w danym czasie zliczona i wprowadzona do systemu.

Drukowanie i co dalej?

Raport z inwentaryzacji to dokument, którego treść będzie istotna przy sporządzaniu bilansu. I właśnie dlatego musi być on sporządzony w wersji elektronicznej i papierowej. W związku z tym, że w dużych magazynach raporty mogą liczyć nawet kilkadziesiąt stron, czas drukowania takiego dokumentu może trochę trwać.

Gdy dokument zostanie sporządzony i wydrukowany przez system WMS Logistyka, należy go w odpowiednim miejscu podpisać. Co ważne, w stosownej części dokumentu podpisują się nie tylko brygadziści zespołów inwentaryzacyjnych, ale też poszczególne osoby, które zliczały towar. Dlatego tak ważne jest, aby informacje znajdujące się w raporcie, były rzetelne i zgodne z prawdą.

WMS częścią większego systemu

W nowoczesnych przedsiębiorstwach logistyczne systemy WMS są częścią znacznie bardziej rozbudowanych narzędzi CRM. Te pierwsze są wykorzystywane po to, aby – mówiąc kolokwialnie – zapełniać bazy danych wewnątrz CRM. A to dlatego, że dopiero w CRM dane wygenerowane przez rozwiązania WMS dają pełny ogląd polityki magazynowej w wybranym przedsiębiorstwie.

Reasumując, system WMS Logistyka to wszechstronna aplikacja do zbierania i przetwarzania danych, która może pracować na wielu różnych platformach sprzętowych. To na jej podstawie sporządzana jest dokumentacja, będąca efektem działań inwentaryzacyjnych. Dane z tego wielostronicowego dokumentu będą następnie przekazane do księgowości, by na ich podstawie ewidencjonować zdarzenia gospodarcze.

Więcej informacji znajdziesz na stronie system wms logistyka.

Share:
https://huddled.com.pl/hoker-industrialny-z-oparciem-komfort-i-styl-w-jednym/ Hoker do kuchni z oparciem https://gazetastonoga.pl/kuchnia-w-stylu-loft-modny-i-funkcjonalny-wybor/